©'08,'13 SANRIO/SEGA TOYSサンリオ・セガトイズ/ウィーヴ・テレビ東京・ジュエルペット製作委員会