『TSUBASA+』(C)Yoichi Takahashi/SHUEISHA(C)MIRAIRE , Inc.